fbpx Anna Wosinski | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Anna Wosinski

Anna Wosinski

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 16 marca 2018 roku

magister Biotechnologii

Anna Wosinski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Wpływ zmian poziomu metabolitów na replikację DNA w komórkach Escherichia coli

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab.Grzegorz Węgrzyn

Kopromotor: prof. dr hab. Igor Piotr Konieczny

Recenzenci: prof. dr hab. Adam Jaworski, dr hab. Beata Teresa Krawczyk, prof. PG

Dyplom nr 4266.


Gdańsk, 26 marca 2018 r.

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie206.92 KB
Data publikacji: wtorek, 8 lipca 2014 roku, 10:55
Ostatnia modyfikacja: środa, 4 kwietnia 2018 roku, 11:26
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz