fbpx Karolina Małgorzata Bloom | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Karolina Małgorzata Bloom

Karolina Małgorzata Bloom

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 08 lipca 2016 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Środowiskowej

Karolina Małgorzata Bloom

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Wpływ czynników naturalnych i gospodarki pradziejowej na sukcesję roślinności w rejonie Jeziora Raczego na Ziemi Pyrzyckiej w holocenie. Studium paleoekologiczne

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Ekologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Małgorzata Maria Latała

Recenzenci: prof. UAM, dr hab. Mirosław Makohonienko, dr hab. Zbigniew Stefan Celka

Dyplom nr 4069.


Gdańsk, 21 lipca 2016 r.

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie131.84 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 13.47 MB
PDF icon Recenzja 22 MB
Data publikacji: wtorek, 8 lipca 2014 roku, 10:51
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 28 lipca 2016 roku, 11:57
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz