fbpx Bożena Bruhn-Olszewska | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Bożena Bruhn-Olszewska

Bożena Bruhn-Olszewska

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 16 stycznia 2015 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Molekularnej

Bożena Bruhn-Olszewska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Rola genów OPG, RANK, RANKL w etiopatogenezie artropatii Charcota w cukrzycy”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Grzegorz Władysław Węgrzyn

Kopromotor: prof. dr hab. Krzysztof Narkiewicz

Recenzenci: prof. dr hab. Piotr Paweł Stępień, prof. UG, dr hab. Ewa Laskowska

Dyplom nr 3865.


Gdańsk, 23 stycznia 2015 r.

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie159.94 KB
Data publikacji: wtorek, 8 lipca 2014 roku, 10:42
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 26 stycznia 2015 roku, 10:02
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz