fbpx Daria Agnieszka Majcher | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Daria Agnieszka Majcher

Daria Agnieszka Majcher

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 30 czerwca 2017 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Eksperymentalnej

Daria Agnieszka Majcher

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zróżnicowanie budowy wieszadełka zarodkowego w obrębie rodzaju Sedum (Crassulaceae)”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Małgorzata Krystyna Kozieradzka-Kiszkurno, prof. UG

Recenzenci: dr hab. Irena Giełwanowska, prof. UWM, dr hab. Bartosz Jan Płachno

Dyplom nr 4184.


Gdańsk, 07 lipca 2017 r.

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie126.92 KB
Data publikacji: wtorek, 8 lipca 2014 roku, 10:40
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 13 lipca 2017 roku, 8:16
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz