fbpx Emilia Anna Ossowska | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Emilia Anna Ossowska

Emilia Anna Ossowska

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 czerwca 2016 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Środowiskowej

Emilia Anna Ossowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Porosty z rodzaju Parmelia w Polsce - studium taksonomiczne”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Martin Kukwa

Recenzenci: prof. dr hab. Lucyna Elżbieta Śliwa, prof. UR, dr hab. inż. Paweł Czarnota

Dyplom nr 4062.


Gdańsk, 06 lipca 2016 r.

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie115.41 KB
Data publikacji: wtorek, 8 lipca 2014 roku, 10:02
Ostatnia modyfikacja: piątek, 8 lipca 2016 roku, 21:53
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz