fbpx Magdalena Maria Podlacha | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Magdalena Maria Podlacha

Magdalena Maria Podlacha

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 16 marca 2018 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Eksperymentalnej

Magdalena Maria Podlacha

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Aktywność behawioralna i immunologiczna w warunkach aktywacji receptorów glutaminianergicznych typu NMDA jądra przyśrodkowej przegrody (medial septum) i zmienności indywidualnej u szczurów”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Danuta Janina Lewandowska, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Władysław Lasoń, prof. dr hab. Jan Konopacki

Dyplom nr 4265.


Gdańsk, 26 marca 2018 r.

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie224.22 KB
Data publikacji: wtorek, 8 lipca 2014 roku, 9:53
Ostatnia modyfikacja: środa, 4 kwietnia 2018 roku, 11:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz