fbpx Lidia Sworobowicz | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Lidia Sworobowicz

Lidia Sworobowicz

Uchwałą Rady Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 26 lutego 2021 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Molekularnej

Lidia Sworobowicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Filogeografia ośliczki Asellus aquaticus (L.) (Crustacea: Isopoda) w Europie

Phylogeography of water louse Asellus aquaticus (L.) (Crustacea: Isopoda) in Europe

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ścisłych i przyrodniczych

w dyscyplinie Nauki biologiczne

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Anna Wysocka, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Roman Wenne, Pracownia Genetyki Organizmów Morskich, Instytut Oceanologii PAN w Sopocie, dr hab . Artur Osikowski, prof. UR Katedra Rozrodu, Anatomii i Genomiki Zwierząt Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Dyplom nr 4641.


Gdańsk, 03 marca 2024 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon lidia_sworobowicz_abstract.pdf86.88 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie146.54 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 1130.56 KB
PDF icon Recenzja 22.93 MB
Data publikacji: wtorek, 8 lipca 2014 roku, 9:50
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 1 marca 2021 roku, 10:38
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz