fbpx Marta Anna Zakrzewska | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Marta Anna Zakrzewska

Marta Anna Zakrzewska

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 30 czerwca 2017 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Molekularnej

Marta Anna Zakrzewska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Taksonomia ochotkowatych z plemienia Tanytarsini (Diptera: Chironomidae) eoceńskiego bursztynu bałtyckiego”

„Taxonomy of non-biting midges of the tribe Tanytarsini (Diptera: Chironomidae) from Eocene Baltic amber”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Wojciech Giłka, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Wanda Maria Weiner, prof. dr hab. Tadeusz Zatwarnicki

Dyplom nr 4185.


Gdańsk, 07 lipca 2017 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract233.61 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie236.79 KB
Data publikacji: wtorek, 8 lipca 2014 roku, 9:41
Ostatnia modyfikacja: środa, 6 czerwca 2018 roku, 14:42
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz