fbpx Alicja Maria Alwin-Kownacka | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Alicja Maria Alwin-Kownacka

Alicja Maria Alwin-Kownacka

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 24 marca 2017 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Środowiskowej

Alicja Maria Alwin-Kownacka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Kuczmany Bliskiego Wschodu (Diptera: Cerapogonidae) - odrębna fauna regionalna czy fauna przejściowa

Biting midges of Near East (Diptera: Ceratopogonidae) - separate regional fauna or transitional fauna

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Jacek Szwedo, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Krzysztof Kazimierz Szpila, dr hab. Iwona Kania

Dyplom nr 41143.


Gdańsk, 30 marca 2017 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract118.17 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie240.64 KB
Data publikacji: poniedziałek, 7 lipca 2014 roku, 10:51
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 4 kwietnia 2017 roku, 14:06
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz