fbpx Izabela Fischer | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Izabela Fischer

Izabela Fischer

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 25 września 2015 roku

magister Ochrony Środowiska w zakresie Biologiczno-Ekologicznym

Izabela Fischer

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zmienność składu chemicznego wydzieliny gruczołu kuprowego u mew (Laridae)”

„Variability in Chemical Composition of Preen Waxes in Gulls (Laridae)”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Włodzimierz Meissner

Kopromotor: prof. dr hab. Piotr Stepnowski

Recenzenci: prof. dr hab. Henryk Hubert Jeleń, prof. dr Gregorio Moreno-Rueda

Dyplom nr 3959.


Gdańsk, 21 października 2015 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract61.52 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie125.42 KB
Data publikacji: poniedziałek, 7 lipca 2014 roku, 10:36
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 14 czerwca 2016 roku, 7:43
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz