fbpx Angelika Kaczyńska | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Angelika Kaczyńska

Angelika Kaczyńska

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 24 marca 2017 roku

magister Biotechnologii w zakresie Biotechnologii Zwierząt

Angelika Kaczyńska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Metoda uwrażliwiania komórek nowotworowych piersi na klasyczne terapie przy użyciu naturalnie występujących izotiocyjanianów

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Anna Herman-Antosiewicz, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Wanda Maria Baer-Dubowska, prof. dr hab. Michał Woźniak

Dyplom nr 4145.


Gdańsk, 30 marca 2017 r.

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie209.61 KB
Data publikacji: poniedziałek, 7 lipca 2014 roku, 10:30
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 4 kwietnia 2017 roku, 14:15
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz