fbpx Marek Stanisław Kulikowski | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Marek Stanisław Kulikowski

Marek Stanisław Kulikowski

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 28 kwietnia 2017 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Ogólnej

Marek Stanisław Kulikowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Parazytofauna lipienia Thymallus thymallus (L., 1758) z wybranych rzek Polski”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Antoni Jerzy Rokicki

Recenzenci: prof. dr hab. Bożena Moskwa, dr hab. Janina Dziekońska-Rynko, prof. UWM

Dyplom nr 4158.


Gdańsk, 10 maja 2017 r.

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie139.2 KB
Data publikacji: poniedziałek, 7 lipca 2014 roku, 10:28
Ostatnia modyfikacja: piątek, 12 maja 2017 roku, 11:26
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz