fbpx Daria Kamila Leszczyńska | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Daria Kamila Leszczyńska

Daria Kamila Leszczyńska

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 16 października 2015 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Molekularnej oraz Farmacji

Daria Kamila Leszczyńska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wpływ czynników hamujących lub indukujących wewnątrzkomórkową agregację białek na powstanie bakterii tolerujących antybiotyki”

„The Influence of Factors which Inhibit or Stimulate Intracellular Protein Aggregation on Antibiotic Tolerance in Bacteria”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Mikrobiologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Ewa Laskowska

Drugi promotor: prof. dr hab. Anna Kędzia

Recenzenci: prof. UŁ, dr hab. Katarzyna Dorota Lisowska, dr hab. Anna Pawlik

Dyplom nr 3961.


Gdańsk, 28 października 2015 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract76.12 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie255.94 KB
Data publikacji: poniedziałek, 7 lipca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 14 czerwca 2016 roku, 7:46
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz