fbpx Brygida Manikowska-Ślepowrońska | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Brygida Manikowska-Ślepowrońska

Brygida Manikowska-Ślepowrońska

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 09 grudnia 2016 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Środowiskowej

Brygida Manikowska-Ślepowrońska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Czynniki wpływające na występowanie i wielkość kolonii lęgowych oraz sukces lęgowy czapli siwej Ardea cinerea w Polsce

Factors affecting occurrence and size of breeding colonies, and reproductive success of the grey heron Ardea cinerea in Poland

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Ekologii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Dariusz Jakubas, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Tadeusz Stawarczyk, prof. dr hab. Piotr Tryjanowski

Dyplom nr 4115.


Gdańsk, 30 grudnia 2016 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract247.57 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie247.31 KB
Data publikacji: poniedziałek, 7 lipca 2014 roku, 10:17
Ostatnia modyfikacja: środa, 4 stycznia 2017 roku, 8:25
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz