fbpx Joanna Maria Gadziszewska | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Joanna Maria Gadziszewska

Joanna Maria Gadziszewska

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 08 lipca 2016 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Środowiskowej

Joanna Maria Gadziszewska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Rola czynników naturalnych i antropogenicznych w postglacjalnych przemianach środowiska przyrodniczego w rejonie Wrześnicy (Pomorze Zachodnie)

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Ekologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Małgorzata Maria Latała

Recenzenci: prof. UMCS, dr hab. Irena Agnieszka Pidek, dr hab. Zbigniew Stefan Celka

Dyplom nr 4070.


Gdańsk, 21 lipca 2016 r.

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie131.29 KB
Data publikacji: poniedziałek, 7 lipca 2014 roku, 9:59
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 25 lipca 2016 roku, 14:06
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz