fbpx Agata Jurczak-Kurek | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Agata Jurczak-Kurek

Agata Jurczak-Kurek

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 14 listopada 2014 roku

magister Biotechnologii

Agata Jurczak-Kurek

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Różnorodność bakteriofagów w ściekach komunalnych: morfologia, fizjologia, genomika i metagenomika

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Mikrobiologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. IO PAN, dr hab. Borys Jakub Wróbel

Recenzenci: prof. US, dr hab. Beata Janina Tokarz-Deptuła, dr hab. Iwona Mruk

Dyplom nr 3843.


Gdańsk, 20 listopada 2014 r.

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie77.1 KB
Data publikacji: środa, 2 lipca 2014 roku, 11:59
Ostatnia modyfikacja: piątek, 21 listopada 2014 roku, 14:41
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz