fbpx Liliana Katarzyna Keslinka | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Liliana Katarzyna Keslinka

Liliana Katarzyna Keslinka

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 20 maja 2016 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Środowiskowej

Liliana Katarzyna Keslinka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wielkość i rozmieszczenie kolonii oraz preferencje siedliskowe alczyka Alle alle na zachodnim Spitsbergenie”

„Colony Size, Distribution, and Habitat Preferences of the Little Auk Alle alle on West Spitsbergen”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Ekologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Lech Stempniewicz

Recenzenci: prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski, prof. UG, dr hab. Jacek Andrzej Urbański

Dyplom nr 4035.


Gdańsk, 07 czerwca 2016 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract61.71 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie124.29 KB
Data publikacji: środa, 2 lipca 2014 roku, 11:23
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 14 czerwca 2016 roku, 7:33
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz