fbpx Sulisława Helena Borzyszkowska | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Sulisława Helena Borzyszkowska

Sulisława Helena Borzyszkowska

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 14 listopada 2014 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Środowiskowej

Sulisława Helena Borzyszkowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wybrane zagadnienia z biologii i genetyki populacji Eryngium maritimum L. w regionie bałtyckim”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Marek Stanisław Ziętara

Recenzenci: prof. dr hab. Emilia Alicja Brzosko, dr hab. Elżbieta Cieślak

Dyplom nr 3842.


Gdańsk, 20 listopada 2014 r.

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie76.41 KB
Data publikacji: środa, 2 lipca 2014 roku, 10:17
Ostatnia modyfikacja: piątek, 21 listopada 2014 roku, 14:43
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz