fbpx Grzegorz Marek Cech | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Grzegorz Marek Cech

Grzegorz Marek Cech

Uchwałą RadyKatedra Genetyki Molekularnej Bakterii Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 24 marca 2017 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Eksperymentalnej

Grzegorz Marek Cech

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Wpływ delecji genu hfq bakterii Escherichia coli na regulację replikacji DNA oraz na rozwój bakteriofaga P1vir

The effect of Escherichia coli hfq gene deletion on DNA replication regulation and bacteriophage P1vir development

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Mikrobiologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Agnieszka Szalewska-Pałasz

Recenzenci: prof. dr hab. Adam Jaworski, dr hab. Mikołaj Olejniczak, prof. UAM

Dyplom nr 4144.


Gdańsk, 30 marca 2017 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract73.99 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie249.9 KB
Data publikacji: środa, 2 lipca 2014 roku, 10:02
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 4 kwietnia 2017 roku, 14:09
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz