fbpx Patrycja Gogga | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Patrycja Gogga

Patrycja Gogga

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 03 lipca 2015 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Środowiskowej

Patrycja Gogga

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Leptyna jako potencjalny czynnik sygnalizujący wielkość zapasów tłuszczowych u migrujących ptaków”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Włodzimierz Meissner

Recenzenci: prof. dr hab. Zbigniew Kmieć, dr hab. Michał Stefan Wojciechowski

Dyplom nr 3935.


Gdańsk, 14 lipca 2015 r.

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie122.01 KB
Data publikacji: środa, 2 lipca 2014 roku, 9:00
Ostatnia modyfikacja: środa, 29 lipca 2015 roku, 13:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz