fbpx Olesia Werbowy | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Olesia Werbowy

Olesia Werbowy

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 20 kwietnia 2018 roku

magister Mikrobiologii w zakresie Mikrobiologii i Wirusologii

Olesia Werbowy

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Molekularne mechanizmy odpowiedzialne za stabilne dziedziczenie oraz rozprzestrzenianie plazmidów niosących systemy restrykcyjno-modyfikacyjne typu II”

„Molecular mechanisms that affect stable maintenance and spread of plasmids carrying type II restriction-modyfication systems”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Mikrobiologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Tadeusz Kaczorowski

Recenzenci: prof. dr hab. Grażyna Teresa Jagura-Burdzy, dr hab. Łukasz Jacek Dziewit

Dyplom nr 4281.


Gdańsk, 24 kwietnia 2018 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract99.17 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie170.54 KB
Data publikacji: środa, 2 lipca 2014 roku, 8:52
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 30 kwietnia 2018 roku, 11:40
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz