fbpx Barbara Lipińska | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Barbara Lipińska

Barbara Lipińska

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 04 maja 1989 roku

doktor nauk przyrodniczych

Barbara Lipińska

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Charakterystyka genów bakterii Escherichia coli uczestniczących w odpowiedzi komórkowej na szok termiczny

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk przyrodniczych

w zakresie Biologii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Celina Janion, prof. dr hab. Kazimierz Tobolski, prof. dr hab. Piotr Węgleński

Dyplom nr 212.


Gdańsk, 22 listopada 1990 r.

Data publikacji: wtorek, 1 lipca 2014 roku, 12:37
Ostatnia modyfikacja: środa, 25 marca 2015 roku, 9:44
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz