fbpx Sławomir Kadulski | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Sławomir Kadulski

Sławomir Kadulski

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 01 grudnia 1989 roku

doktor nauk przyrodniczych w zakresie Zoologii

Sławomir Kadulski

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Występowanie stawonogów pasożytniczych na łownych Lagomorpha i Artiodactyla Polski - próba syntezy

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk przyrodniczych

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Maria Beiger, prof. dr hab. Jan Dróżdż, prof. dr hab. Feliks Piotrowski

Dyplom nr 204.


Gdańsk, 08 maja 1990 r.

Data publikacji: wtorek, 1 lipca 2014 roku, 12:34
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 2 stycznia 2018 roku, 7:54
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz