fbpx Maciej Wołowicz | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Maciej Wołowicz

Maciej Wołowicz

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 05 kwietnia 1991 roku

doktor nauk przyrodniczych

Maciej Wołowicz

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Geograficzne zróżnicowanie populacji Cardium glaucum Bruguiere (Bivalvia)

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk przyrodniczych

w zakresie Biologii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Anna Stańczykowska-Piotrowska, prof. dr hab. Krystyna Wiktor, prof. dr hab. Ludwik Żmudziński

Dyplom nr 220.


Gdańsk, 15 grudnia 1991 r.

Data publikacji: wtorek, 1 lipca 2014 roku, 12:32
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz