fbpx Lech Stempniewicz | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Lech Stempniewicz

Lech Stempniewicz

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 05 kwietnia 1991 roku

doktor nauk przyrodniczych

Lech Stempniewicz

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Ptaki morskie w ekosystemie arktycznym

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk przyrodniczych

w zakresie Biologii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Andrzej Dyrcz, prof. dr hab. Romuald Klekowski, prof. dr hab. Stefan Strawiński

Dyplom nr 219.


Gdańsk, 16 marca 1993 r.

Data publikacji: wtorek, 1 lipca 2014 roku, 12:29
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz