fbpx Wiesław Fałtynowicz | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Wiesław Fałtynowicz

Wiesław Fałtynowicz

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 07 czerwca 1991 roku

doktor nauk przyrodniczych

Wiesław Fałtynowicz

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Porosty Pomorza Zachodniego - studium ekologiczno-geograficzne

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk przyrodniczych

w zakresie Biologii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Stanisław Cieśliński, prof. dr hab. Jerzy Fabiszewski, prof. dr hab. Hanna Piotrowska

Dyplom nr 224.


Gdańsk, 25 lutego 1992 r.

Data publikacji: wtorek, 1 lipca 2014 roku, 12:27
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz