fbpx Józef Szmeja | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Józef Szmeja

Józef Szmeja

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 05 czerwca 1992 roku

doktor nauk przyrodniczych

Józef Szmeja

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Struktura, organizacja przestrzenna i demografia populacji isoetydów. Studium ekologiczne roślin podwodnych

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk przyrodniczych

w zakresie Biologii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Krystyna Falińska, prof. dr hab. Hanna Piotrowska, prof. dr hab. Ewa Symonides

Dyplom nr 237.


Gdańsk, 30 grudnia 1992 r.

Data publikacji: wtorek, 1 lipca 2014 roku, 11:49
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz