fbpx Małgorzata Latała | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Małgorzata Latała

Małgorzata Latała

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 03 kwietnia 1992 roku

doktor nauk przyrodniczych

Małgorzata Latała

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Człowiek i szata roślinna w diagramach pyłkowych z wyspy Wolin (Polska północno-zachodnia)

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk przyrodniczych

w zakresie Biologii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Hanna Piotrowska, prof. dr hab. Kazimierz Tobolski, prof. dr hab. Krystyna Wasylikowa

Dyplom nr 246.


Gdańsk, 15 kwietnia 1993 r.

Data publikacji: wtorek, 1 lipca 2014 roku, 11:46
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz