fbpx Józef Kur | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Józef Kur

Józef Kur

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 08 stycznia 1993 roku

doktor nauk przyrodniczych w zakresie Biologii

Józef Kur

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

IHF-histopodobne białko Escherichia coli - właściwości i zastosowanie

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Witold Jachymczyk, prof. dr hab. Andrzej Piekarowicz, prof. dr hab. Karol Taylor

Dyplom nr 249.


Gdańsk, 22 czerwca 1993 r.

Data publikacji: wtorek, 1 lipca 2014 roku, 11:43
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz