fbpx Władysław Werel | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Władysław Werel

Władysław Werel

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 04 listopada 1994 roku

doktor nauk przyrodniczych

Władysław Werel

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Inicjacja transkrypcji przez polimerazę RNA Escherichia coli

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: byli prof. dr hab. Ewa Bartnik, prof. dr hab. Karol Taylor, prof. dr hab. Kazimierz Wierzchowski

Dyplom nr 285.


Gdańsk, 22 lutego 1996 r.

Data publikacji: wtorek, 1 lipca 2014 roku, 11:41
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz