fbpx Grzegorz Węgrzyn | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Grzegorz Węgrzyn

Grzegorz Węgrzyn

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 06 października 1995 roku

doktor nauk przyrodniczych w zakresie Biologii

Grzegorz Węgrzyn

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Kontrola ścisła replikacji DNA w komórkach bakterii Escherichia coli

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Danuta Hulanicka-Dziechcińska, prof. dr hab. Zbigniew Lorkiewicz, prof. dr hab. Alina Taylor

Dyplom nr 297.


Gdańsk, 08 marca 1996 r.

Data publikacji: wtorek, 1 lipca 2014 roku, 11:38
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 29 grudnia 2015 roku, 15:39
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz