fbpx Roman Wenne | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Roman Wenne

Roman Wenne

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 07 kwietnia 1995 roku

doktor nauk przyrodniczych

Roman Wenne

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Zróżnicowanie przestrzenne i ewolucja wybranych gatunków małzy morskich

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Ewa Kamler, prof. dr hab. Jacek Szymura, prof. dr hab. Tadeusz Sywula

Dyplom nr 290.


Gdańsk, 02 października 1995 r.

Data publikacji: wtorek, 1 lipca 2014 roku, 11:35
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz