fbpx Bogusław Szewczyk | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Bogusław Szewczyk

Bogusław Szewczyk

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 01 grudnia 1995 roku

doktor nauk chemicznych

Bogusław Szewczyk

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Transfer białek na błony z fluorku poliwinylidenu (PVDF) i nitrocelulozy

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Karol Taylor, prof. dr hab. Marian Truszczyński, prof. dr hab. Tomasz Twardowski

Dyplom nr 305.


Gdańsk, 05 czerwca 1996 r.

Data publikacji: wtorek, 1 lipca 2014 roku, 11:33
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz