fbpx Jacek Herbich | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Jacek Herbich

Jacek Herbich

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 09 czerwca 1995 roku

doktor nauk przyrodniczych

Jacek Herbich

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Przestrzenno-dynamiczne zróżnicowanie roślinności dolin w krajobrazie młodo glacjalnym na przykładzie Pojezierza Kaszubskiego

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Janusz Faliński, prof. dr hab. Romuald Olaczek, prof. dr hab. Hanna Piotrowska

Dyplom nr 295.


Gdańsk, 20 lutego 1996 r.

Data publikacji: wtorek, 1 lipca 2014 roku, 11:30
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz