fbpx Krystyna Żółtowska | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Krystyna Żółtowska

Krystyna Żółtowska

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 05 stycznia 1996 roku

doktor nauk przyrodniczych

Krystyna Żółtowska

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Amylazy w układzie pasożyt-żywiciel

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Bronisława Morawiecka, prof. dr hab. Jerzy Rokicki, prof. dr hab. Irena Zakrzewska

Dyplom nr 307.


Gdańsk, 10 czerwca 1996 r.

Data publikacji: wtorek, 1 lipca 2014 roku, 11:28
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz