fbpx Zbigniew Tukaj | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Zbigniew Tukaj

Zbigniew Tukaj

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 05 lipca 1996 roku

doktor nauk przyrodniczych

Zbigniew Tukaj

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Fizjologiczne i strukturalne skutki działania substancji ropopochodnych na planktonowe glony chlorokokkowe z rodzaju Scenedesmus

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Jan Burczyk, prof. dr hab. Marcin Pliński, prof. dr hab. Stanisław Więckowski

Dyplom nr 315.


Gdańsk, 08 stycznia 1997 r.

Data publikacji: wtorek, 1 lipca 2014 roku, 11:25
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 10 października 2019 roku, 13:49
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz