fbpx Józef Nieradko | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Józef Nieradko

Józef Nieradko

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 grudnia 1997 roku

doktor nauk przyrodniczych

Józef Nieradko

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Identyfikacja białek głównego kompleksu części centralnej płytki bakteriofaga T4

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Adam Jaworski, prof. dr hab. Edward Skorkowski, prof. dr hab. Krystyna Wolska

Dyplom nr 332.


Gdańsk, 12 maja 1998 r.

Data publikacji: wtorek, 1 lipca 2014 roku, 10:51
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz