fbpx Jarosław Marszałek | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Jarosław Marszałek

Jarosław Marszałek

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 07 marca 1997 roku

doktor nauk medycznych w zakresie Biologii Medycznej

Jarosław Marszałek

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Porównanie mechanizmów inicjacji replikacji DNA bakterii Escherichia coli i bakteriofaga λ

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Jan Barciszewski, prof. dr hab. Witold Jachymczyk, prof. dr hab. Karol Taylor

Dyplom nr 324.


Gdańsk, 17 sierpnia 1997 r.

Data publikacji: wtorek, 1 lipca 2014 roku, 10:49
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz