fbpx Tomasz Linkowski | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Tomasz Linkowski

Tomasz Linkowski

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 20 listopada 1998 roku

doktor nauk przyrodniczych

Tomasz Linkowski

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Zmienność morfologiczna, systematyka i specjacja grupy Ceratoscopelus warmingii (Osteichthyes: Myctophidae) w świetle badań morfologii mikrostruktury otolitów

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Ewa Kamler, prof. dr hab. Maria Nagięć, prof. dr hab. Tadeusz Sywula

Dyplom nr 345.


Gdańsk, 04 maja 1999 r.

Data publikacji: wtorek, 1 lipca 2014 roku, 10:44
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz