fbpx Maria Herbich | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Maria Herbich

Maria Herbich

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 15 października 1998 roku

doktor nauk przyrodniczych

Maria Herbich

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Ekologiczne studium rozwoju torfowisk wysokich właściwych na przykładzie wybranych obiektów z środkowej części Pobrzeża Bałtyckiego

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Janina Jasnowska, prof. dr hab. Kazimierz Tobolski, prof. UG, dr hab. Małgorzata Latała

Dyplom nr 343.


Gdańsk, 20 kwietnia 1999 r.

Data publikacji: wtorek, 1 lipca 2014 roku, 10:42
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz