fbpx Tadeusz Kaczorowski | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Tadeusz Kaczorowski

Tadeusz Kaczorowski

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 19 listopada 1999 roku

doktor nauk przyrodniczych w zakresie Biologii

Tadeusz Kaczorowski

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Nowe podejście do sekwencjonowania DNA oparte na wykorzystaniu starterów zestawionych przez ligację sześcionukleotydowych oligomerów

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Włodzimierz Krzyżosiak, prof. dr hab. Andrzej Płucienniczak, prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn

Dyplom nr 361.


Gdańsk, 15 maja 2000 r.

Data publikacji: wtorek, 1 lipca 2014 roku, 10:38
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz