fbpx Ewa Kulczykowska | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Ewa Kulczykowska

Ewa Kulczykowska

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 25 lutego 2000 roku

doktor nauk przyrodniczych

Ewa Kulczykowska

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Rola hormonów przysadkowych wazotycyny argininowej i izotycyny oraz szyszynkowej melatoniny w mechanizmach adaptacyjnych u ryb kostnoszkieletowych: interakcje funkcjonalne?

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Janusz Rząsa, prof. dr hab. Edward Skorkowski, prof. dr hab. Krystyna Skwarło-Sońta

Dyplom nr 367.


Gdańsk, 24 listopada 2000 r.

Data publikacji: wtorek, 1 lipca 2014 roku, 10:35
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz