fbpx Igor Konieczny | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Igor Konieczny

Igor Konieczny

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 14 kwietnia 2000 roku

doktor nauk biologicznych w zakresie Biologii

Igor Konieczny

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Mechanizm inicjacji replikacji DNA plazmidów o szerokim zakresie gospodarzy

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Włodzimierz Krzyżosiak, prof. dr hab. Barbara Lipińska, dr hab. Piotr Cegłowski

Dyplom nr 369.


Gdańsk, 29 grudnia 2000 r.

Data publikacji: wtorek, 1 lipca 2014 roku, 10:32
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz