fbpx Alicja Węgrzyn | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Alicja Węgrzyn

Alicja Węgrzyn

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 22 czerwca 2001 roku

doktor nauk biologicznych w zakresie Biologii

Alicja Węgrzyn

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Oddziaływanie pomiędzy komórką gospodarza a wirusem - wykorzystanie funkcji białek bakteryjnych w regulacji ekspresji genów i replikacji DNA bakteriofaga λ

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Barbara Lipińska, prof. dr hab. Zygmunt Wasylewski, prof. UAM, dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska

Dyplom nr 395.


Gdańsk, 05 marca 2002 r.

Data publikacji: piątek, 27 czerwca 2014 roku, 11:45
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz