fbpx Piotr Barski | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Piotr Barski

Piotr Barski

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 25 stycznia 2002 roku

magister Biotechnologii

Piotr Barski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Analiza mutacji genu TSG 101 w wybranych typach nowotworów ludzkich

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Maciej Żylicz

Recenzenci: prof. dr hab. Włodzimierz Krzyżosiak, prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn

Dyplom nr 2102.


Gdańsk, 14 lutego 2002 r.

Data publikacji: środa, 25 czerwca 2014 roku, 0:25
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz