fbpx Beata Guzow-Krzemińska | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Beata Guzow-Krzemińska

Beata Guzow-Krzemińska

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 26 kwietnia 2002 roku

magister Ochrony Środowiska

Beata Guzow-Krzemińska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Analiza porównawcza porostów z rodzaju Melanelia w oparciu o badania molekularne na poziomie DNA”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn

Recenzenci: prof. dr hab. Wiesław Fałtynowicz, prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska

Dyplom nr 2126.


Gdańsk, 22 maja 2002 r.

Data publikacji: środa, 25 czerwca 2014 roku, 0:16
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz