fbpx Tomasz Kijewski | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Tomasz Kijewski

Tomasz Kijewski

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 28 czerwca 2002 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Ogólnej

Tomasz Kijewski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Polimorfizm mitochondrialnego DNA w strefie introgresji i hybrydyzacji Mytilus edulisM. trossulus w Morzu Bałtyckim”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: doc. dr hab. Roman Wenne

Recenzenci: prof. dr hab. Mirosław Łuczyński, prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn

Dyplom nr 2160.


Gdańsk, 16 lipca 2002 r.

Data publikacji: środa, 25 czerwca 2014 roku, 0:12
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz