fbpx Gabriela Olędzka | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Gabriela Olędzka

Gabriela Olędzka

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 22 marca 2002 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Molekularnej

Gabriela Olędzka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Biotechnologiczna produkcja i oczyszczanie termostabilnych proteaz serynowych aqualizyny i pyrolizyny”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Józef Kur

Recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Bielecki, prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn

Dyplom nr 2115.


Gdańsk, 03 kwietnia 2002 r.

Data publikacji: środa, 25 czerwca 2014 roku, 0:03
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz