fbpx Marzena Pachur | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Marzena Pachur

Marzena Pachur

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 28 czerwca 2002 roku

magister Oceanografii

Marzena Pachur

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wędrówki, wzrost i efektywność zarybiania dolnej Wisły znakowanymi smoltami troci wiślanej (Salmo trutta L.) populacji letniej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Ryszard Bartel

Recenzenci: prof. dr hab. Piotr Epler, prof. dr hab. Jerzy Rokicki

Dyplom nr 2158.


Gdańsk, 15 lipca 2002 r.

Data publikacji: środa, 25 czerwca 2014 roku, 0:00
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz