fbpx Elżbieta Sontag | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Elżbieta Sontag

Elżbieta Sontag

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 25 stycznia 2002 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Ogólnej

Elżbieta Sontag

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Współwystępowanie inkluzji w bursztynie bałtyckim”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Ryszard Szadziewski

Recenzenci: prof. dr hab. Jan Koteja, prof. UG, dr hab. Sławomir Kadulski

Dyplom nr 2101.


Gdańsk, 14 lutego 2002 r.

Data publikacji: wtorek, 24 czerwca 2014 roku, 23:53
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz